ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ,ਤੂਰਾਂ,ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ

For registration / admission in 2nd, 3rd year of BA

                        9501200200

               Health is the most important thing for a person and HIV is the biggest threat to our health.

                                                    Let us create awareness on World AIDS Day.